1° ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

... βαδίζουμε στη γνώση και την επιτυχία

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Τομείς και Ειδικότητες

Τομείς και Ειδικότητες

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΤΟΜΕΙΣ και οι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ στις  οποίες μπορείτε να αποκτήσετε ΠΤΥΧΙΟ (επαγγελματικό) και ταυτόχρονα να αποκτήσετε ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ισότιμου του ΓΕΛ) στο 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Αχαρνών, είναι :

 

 Από το σχολικό έτος 2017 -2018 στη Β Τάξη λειτουργούν οι παρακάτω τομείς -ειδικότητες:

Τ Ο Μ Ε Ι Σ

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 4. Τεχνικός Οχημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΝΟΥ

 1. .Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων  και Τηλεπικοινωνιών                

 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 Το 2017 - 2018 ολοκληρώνεται  το πρόγραμμα σπουδών των παρακάτω τομέων -ειδικοτήτων :

 

Τ Ο Μ Ε Ι Σ

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 4. Τεχνικός Οχημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
 3. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 4. Τεχνικός Αυτοματισμού

 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

       1 Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
    

 Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 02 Σεπτέμβριος 2017 10:29